POLETJE S PRANAMAT ECO ❤️
Poletna razprodaja se je začela! Do -30% na komplete
Sledite nam

Vaša nakupovalna košarica je prazna

Dodajte nekaj, da me razveselite :)

Nakupujte zdaj
Delna vsota:
Popust:
Darilni bon:
Skupaj:

Načini ekspresnega plačila

Uporabili bomo vaš naslov, naveden v PayPalu. Na podlagi tega naslova se obračuna tudi strošek dostave.

3D secure
Mastercard
VISA
STRIPE
Dotpay
Paysera
ClearPAY
PayPal

POGOJI IN DOLOČILA

Pri uporabi te spletne strani se šteje, da ste prebrali in se strinjali z naslednjimi določili in pogoji:

Naslednja terminologija velja za te Pogoje in določila, Izjavo o zasebnosti in Obvestilo o omejitvi odgovornosti ter katero koli ali vse pogodbe: »Stranka«, »Vi« in »Vaš« se nanašajo na vas, osebo, ki dostopa do tega spletnega mesta in sprejemate določila in pogoje podjetja. »Podjetje«, »Mi«, »Mi« in »Nas« se nanaša na naše podjetje, Pranamat Sales & Marketing LLC, mat. št. 40103940495, naslov Mukusalas street 29b, Riga, LV-1004, Latvija, »Stranka«, »Stranke« ali »Mi« se nanaša tako na stranko kot na nas, ali na stranko ali nas same. Vsi pogoji se nanašajo na ponudbo, sprejem in upoštevanje plačila, ki je potrebno za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najprimernejši način, bodisi s formalnimi sestanki za določen čas ali na kakršen koli drug način, za izrecni namen izpolnjevanja potreb naročnika glede zagotavljanja navedenih storitev/izdelkov podjetja v skladu z in ob upoštevanju veljavne angleške zakonodaje. Kakršna koli uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, z velikimi začetnicami in/ali on/ona ali oni se štejejo za zamenljive in se zato nanašajo na isto.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Zavezani smo k varovanju vaše zasebnosti. Pooblaščeni zaposleni v podjetju na podlagi potrebe po seznanitvi uporabljajo le vse informacije, ki jih zberejo od posameznih strank. Nenehno pregledujemo naše sisteme in podatke, da svojim strankam zagotovimo najboljšo možno storitev. Parlament je ustvaril posebna kazniva dejanja za nepooblaščena dejanja zoper računalniške sisteme in podatke. Vsa taka dejanja bomo preiskali z namenom pregona in/ali sprožitve civilnega postopka za povrnitev škode proti odgovornim osebam. Za več podrobnosti si oglejte našo stran s pravilnikom o zasebnosti.

ZAUPNOST

Registrirani smo v skladu z Zakonom o varstvu podatkov iz leta 1998 in tako se lahko vse informacije v zvezi s stranko in njihovimi evidencami strank posredujejo tretjim osebam. Vendar pa se evidence strank štejejo za zaupne in zato ne bodo razkrite nobeni tretji osebi, z izjemo naših distributerjev ustreznim organom, če je to zakonsko zahtevano. Stranke imajo pravico zahtevati vpogled in kopije vseh evidenc o strankah, ki jih hranimo, pod pogojem, da smo o takšni zahtevi obveščeni v razumnem času. Stranke prosimo, da obdržijo kopije vseh dokumentov, izdanih v zvezi z zagotavljanjem naših storitev. Kjer je to primerno, bomo stranki posredovali ustrezne pisne informacije, izročke ali kopije evidenc kot del dogovorjene pogodbe v korist obeh strank. Vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, delili ali dajali v najem tretji osebi ali uporabljali vašega e-poštnega naslova za neželeno pošto. Vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje to podjetje, bodo povezana samo z zagotavljanjem dogovorjenih storitev in izdelkov.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Izključitve in omejitve

Informacije na tem spletnem mestu so na voljo "takšne, kot so". V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, to podjetje:

  • izključuje vse izjave in jamstva v zvezi s tem spletnim mestom in njegovo vsebino ali ki jih ali bi jih lahko zagotovile katere koli podružnice ali katera koli druga tretja oseba, vključno z netočnostmi ali pomanjkljivostmi na tem spletnem mestu in/ali literaturi podjetja; in
  • izključuje vso odgovornost za škodo, ki izhaja iz ali v povezavi z vašo uporabo te spletne strani. To vključuje, brez omejitev, neposredno izgubo, izgubo poslovanja ali dobička (ne glede na to, ali je bila izguba takšnega dobička predvidljiva ali ne, je nastala v običajnem poteku stvari ali ste to podjetje obvestili o možnosti takšne morebitne izgube), škodo, ki je nastala na vašem računalniku, računalniški programski opremi, sistemih in programih, ter podatke na njih ali kakršno koli drugo neposredno ali posredno, posledično in naključno škodo.
  • Vendar pa to podjetje ne izključuje odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica njegove malomarnosti. Zgornje izključitve in omejitve veljajo le v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Nobena od vaših zakonskih pravic kot potrošnika ni prizadeta.

RAZPOLOŽLJIVOST

Če ni navedeno drugače, so storitve, navedene na tej spletni strani, na voljo le v Evropski uniji ali v zvezi z objavami iz Evropske unije. Vse oglaševanje je namenjeno izključno trgu Evropske unije. Vi ste izključno odgovorni za ocenjevanje ustreznosti vseh prenosov, programov in besedila, ki so na voljo na tem spletnem mestu, za določen namen. Prepovedana je ponovna distribucija ali ponovno objavljanje katerega koli dela tega spletnega mesta ali njegove vsebine, vključno z uokvirjanjem ali drugimi podobnimi ali drugimi sredstvi, brez izrecnega pisnega soglasja podjetja. Podjetje ne jamči, da bo storitev s tega spletnega mesta neprekinjena, pravočasna ali brez napak, čeprav je zagotovljena po najboljših močeh. Z uporabo te storitve s tem povrnete škodo tej družbi, njenim zaposlenim, zastopnikom in povezanim družbam za kakršno koli izgubo ali škodo, ne glede na to, kako je nastala.

DNEVNIŠKE DATOTEKE

Naslove IP uporabljamo za analizo trendov, upravljanje spletnega mesta, spremljanje gibanja uporabnikov in zbiranje širokih demografskih informacij za skupno uporabo. Naslovi IP niso povezani z osebnimi podatki. Poleg tega naši spletni strežniki za administracijo sistemov, zaznavanje vzorcev uporabe in odpravljanje težav samodejno beležijo standardne informacije o dostopu, vključno z vrsto brskalnika, časom dostopa/odprto pošto, zahtevanim URL-jem in URL-jem napotitve. Te informacije se ne delijo s tretjimi osebami in se uporabljajo samo znotraj tega podjetja na podlagi potrebe po seznanitvi. Posamezne informacije v zvezi s temi podatki se ne bodo nikoli uporabljale drugače, kot je navedeno zgoraj, brez vašega izrecnega dovoljenja.

PIŠKOTKI

Tako kot večina interaktivnih spletnih mest tudi to spletno mesto podjetja [ali ponudnik internetnih storitev] uporablja piškotke, da nam omogoči pridobivanje uporabniških podatkov za vsak obisk. Piškotki se uporabljajo na nekaterih območjih našega spletnega mesta, da se omogoči funkcionalnost tega področja in enostavnost uporabe za tiste, ki jih obiskujejo. Nekateri naši pridruženi partnerji morda uporabljajo piškotke. Za več podrobnosti si oglejte našo stran s pravilnikom o zasebnosti.

POVEZAVE DO TEGA SPLETNEGA MESTA

Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete ustvariti povezave na nobeno stran tega spletnega mesta. Če ustvarite povezavo do strani tega spletnega mesta, to storite na lastno odgovornost in zgoraj navedene izključitve in omejitve bodo veljale za vašo uporabo tega spletnega mesta s povezavo do njega.

POVEZAVE S TEGA SPLETNEGA MESTA

Vsebin spletnih strani drugih strank, ki so povezane s to spletno stranjo, ne spremljamo ali pregledujemo. Ni nujno, da se z izraženimi mnenji ali gradivom, ki se pojavlja na takih spletnih mestih, strinjamo ali jih podpiramo, in nas ne bi smeli obravnavati kot objavitelja takih mnenj ali gradiva. Upoštevajte, da nismo odgovorni za prakse varovanja zasebnosti ali vsebino teh spletnih mest. Naše uporabnike spodbujamo, naj preberejo izjave o zasebnosti teh spletnih strani, ko zapustijo naše spletno mesto. Preden jim razkrijete kakršne koli osebne podatke, morate sami oceniti varnost in zanesljivost katerega koli drugega spletnega mesta, ki je povezano s tem spletnim mestom ali do katerega dostopate prek tega spletnega mesta. To podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo na kakršen koli način, kakor koli povzročeno, ki je posledica vašega razkritja osebnih podatkov tretjim osebam.

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH

Avtorske pravice in druge ustrezne pravice intelektualne lastnine obstajajo v vseh besedilih, ki se nanašajo na storitve družbe in celotno vsebino tega spletnega mesta. Logotip tega podjetja in logotip izdelka sta registrirani blagovni znamki tega podjetja v več državah.

KOMUNIKACIJA

Za različna vprašanja imamo več različnih e-poštnih naslovov. Te in druge podatke za stik lahko najdete na naši povezavi »Vzpostavite stik z nami« na našem spletnem mestu ali prek literature podjetja ali prek navedene telefonske številke, faksa ali mobilne telefonske številke podjetja. To podjetje je registrirano v Republiki Latviji, matična številka 40103940495, s sedežem podjetja na naslovu 29B Mūkusalas str., Riga, LV-1004 Latvija.

VIŠJA SILA

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna drugi za kakršno koli neizpolnjevanje katere koli obveznosti iz katere koli pogodbe, ki je posledica dogodka, ki je zunaj nadzora pogodbene stranke, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršnim koli božjim dejanjem, terorizmom, vojno, političnim uporom, vstajo, izgredom, državljanskim nemirom, dejanji civilne ali vojaške oblasti, uporom, potresom, poplavo ali katerim koli drugim naravnim ali človeškim dogodkom, ki je zunaj našega nadzora, ki povzroči prekinitev sklenjenega sporazuma ali pogodbe, ki je ni bilo mogoče razumno predvideti. Vsaka pogodbenica, ki jo tak dogodek prizadene, o tem nemudoma obvesti drugo pogodbenico in si po najboljših močeh prizadeva za izpolnitev pogojev in določil iz katere koli pogodbe, ki jo vsebuje ta sporazum.

OPUSTITEV

Če katera koli pogodbenica ne vztraja pri doslednem izvajanju katere koli določbe tega ali katerega koli sporazuma ali če katera koli pogodbenica ne uveljavlja nobene pravice ali pravnega sredstva, do katerega je upravičena po tem sporazumu, to ne pomeni njene opustitve in ne zmanjšuje obveznosti iz tega sporazuma ali katerega koli sporazuma. Nobena opustitev določb tega sporazuma ali katerega koli sporazuma ne velja, razen če je izrecno navedeno, da sta jo podpisali obe pogodbenici.

SPLOŠNO

Te pogoje urejajo zakoni Evropske unije ter Anglije in Walesa. Z dostopom do tega spletnega mesta in/ali uporabo naših storitev in/ali nakupom naših izdelkov se strinjate s temi pogoji in z izključno pristojnostjo angleških sodišč v vseh sporih, ki izhajajo iz takega dostopa. Če se kateri koli od teh pogojev iz kakršnega koli razloga šteje za neveljavnega ali neizvršljivega (vključno, vendar ne omejeno na zgoraj navedene izključitve in omejitve), bo neveljavna ali neizvršljiva določba ločena od teh pogojev, preostali pogoji pa bodo še naprej veljali. Če podjetje ne uveljavi katere koli določbe, določene v teh pogojih in določilih in kateri koli pogodbi, ali če ne uveljavi nobene možnosti za odpoved, se ne razlaga kot opustitev takšnih določb in ne vpliva na veljavnost teh pogojev ali katerega koli sporazuma ali katerega koli njegovega dela ali pravice do uveljavitve vsake določbe. Ti pogoji se ne smejo spreminjati, prilagajati, preoblikovati ali dopolnjevati, razen v pisni obliki, ki jih podpišejo ustrezno pooblaščeni zastopniki podjetja.

ZDRAVSTVENE INFORMACIJE

Rezultati uporabe tega izdelka se lahko razlikujejo iz različnih razlogov in niso zagotovljeni. To spletno mesto ne nudi nobenih zdravstvenih nasvetov, čeprav lahko vsebuje informacije o zdravstvenih in z zdravjem povezanih temah. Te informacije ne smejo nadomestiti nasvetov, oskrbe, diagnoze ali zdravljenja, ki ga zagotovi zdravnik ali drug zdravstveni delavec. Teh informacij ne smete uporabljati za diagnosticiranje ali zdravljenje zdravstvenih težav ali bolezni. Vedno se posvetujte s svojim zdravnikom. Pred uporabo našega izdelka se še posebej posvetujte z zdravnikom, če imate ali sumite, da imate zdravstvene težave ali težave s kožo. Ta izdelek ni namenjen otrokom in ga hranite izven njihovega dosega. Pazljivo preberite vse informacije, ki so priložene izdelku. Z uporabo izdelka, ki se prodaja na tem spletnem mestu, sprejemate izključno odgovornost za kakršno koli pravno, zdravstveno ali finančno odgovornost, ki bi lahko nastala zaradi nakupa in uporabe izdelka. Zato je vaša uporaba tega izdelka, tega spletnega mesta in materialov na njem na lastno odgovornost.

OBVESTILO O SPREMEMBAH

Podjetje si pridržuje pravico, da občasno spremeni te pogoje, kot se mu zdi primerno, in vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta bo pomenila, da se strinjate s kakršnimi koli prilagoditvami teh pogojev. Če pride do kakršnih koli sprememb v našem pravilniku o zasebnosti, bomo objavili, da so bile te spremembe izvedene na naši domači strani in na drugih ključnih straneh našega spletnega mesta. Če pride do kakršnih koli sprememb v tem, kako uporabljamo osebne identifikacijske podatke strank našega spletnega mesta, bodo osebe, na katere vpliva ta sprememba, obveščene po e-pošti ali pošti. Vse spremembe našega pravilnika o zasebnosti bodo objavljene na naši spletni strani 30 dni pred uveljavitvijo teh sprememb. Zato vam svetujemo, da to izjavo redno prebirate.

OBRAČUNAVANJE PO MERI

Če je država, v katero bo vaše naročilo dostavljeno, zunaj Evropske unije, morate vse dodatne stroške carinjenja kriti vi. Nad temi stroški nimamo nadzora in ne moremo predvideti, kakšni bi lahko bili. Carinske politike se od države do države zelo razlikujejo, zato se za dodatne informacije obrnite na lokalni carinski urad. Carinski uradi v nekaterih državah zahtevajo, da prejemnik blaga pred prevzemom paketa predloži določeno obliko identifikacije. Morda boste morali navesti identifikacijsko številko prejemnika, kot je enotna identifikacijska številka, CPF ali davčna številka. Če je naročilo darilo, je paket označen z »Darilo«, vendar je cena artikla še vedno navedena na carinskem obrazcu. Carinski organi zahtevajo, da vrednost darilnega predmeta navedemo neposredno na paketu.